Տարբեր թվերի քանակը

Ունենալով մոնոտոն չնվազող կամ չաճող n ամբողջ թվերի շարք։ Անհրաժեշտ է պարզել թե քանի տարբեր թիվ կա ամբողջ զանգվածի մեջ։
 
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 10000), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել իրարից տարբեր թվերի քանակը։
Մուտք
Ելք
7 2 2 3 4 5 7 7
5
8 10 10 10 5 4 4 4 3
4
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue