Մեծ զանգվածներ

int numbers[10] հրամանը հայտարարում է 10 ամբողջ թվից կազմված զանգված (array)։ Նույն կերպ double numbers[10]-ը հայտարարում է 10 իրական թվից կազմված զանգված։ Ու բնականաբար՝ long long numbers[10]-ը հայտարարում է 10 մեծ ամբողջ թվերից կազմված զանգված։
 
Քանի որ զանգվածներն ունեն նույն տիպը և սովորաբար օգտագործվում են նկարագրելու համար նույն բանը, շատ հարմար է զանգվածների հետ աշխատել for կամ while ցիկլերի միջոցով։
Օրինակ եթե կարիք կա ներմուծելու 50 հատ ամբողջ թիվ, իսկ հետո տպել դրանք, կարող ենք անել դա for ցիկլի միջոցով՝
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	int numbers[50];

	// i stands for index
	for (int i=0; i < 50; i++)
		cin >> numbers[i];

	for (int i=0; i < 50; i++)
		cout << numbers[i] << endl;
	return 0;
}
 
Վարժություն՝
Ունենալով շատ տարբեր շրջանագծերի շառավիղներ անհրաժեշտ է հաշվել շրջանագծերի երկարությունները։
Հայտարարեք 1005 երկարությամբ զանգված (որպեսզի բոլոր թվերը իր մեջ տեղավորի)։
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 1000), որին հաջորդում են n հատ թիվ՝ շրջանագծերի շառավիղները։ Անհրաժեշտ է radiuses զանգվածում (որն ունի 1000 չափ) պահել այդ շառավիղները և պահել երկրորդ զանգված՝ lengths որի մեջ պահել շրջանագծերի երկարությունները։ Եվ վերջում ելքում տպել n հատ արժեք՝ lengths զանգվածի պարունակությունը։
Մուտք
Ելք
3 1 10 3
6.283185307179586 62.83185307179586 18.84955592153876
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue