Կոորդինատների միջև հեռավորություն

Մուտքում տրված է 4 թիվ x1, y1, x2, y2։ Ելքում տպել (x1, y1) կետով և (x2, y2) կետով կազմված հատվածի երկարությունը։
Մուտք
Ելք
0 1 5 8
8.602325
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue