Կոորդինատային համակարգի քառորդները

Տրված է կետ իր x, y կոորդինատներով։ Պետք է տպել թե դեկարտյան կոորդինատային համակարգի որ քառորդում է այն գտնվում։
Եթե կետը գտնվում է սահմանին, ապա համարում ենք, որ այն պատկանում է փոքրագույն հնարավոր քառորդին։
notion image
 
Մուտք
Ելք
-2 -6
3
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue