Ընտրություն n-ից k

Կոմբինատոր խնդիրներից շատ շատերի դեպքում անհրաժեշտ է լինում -ի արժեքը հաշվել։
Մուտքում տրված են n և k թվերը։
Ելքում տպեք -ի արժեքը։
Մուտք
Ելք
5 3
10

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue