Ժամացույցի ժամը հետ տալ

notion image
Տան պատի ժամացույցը կրկին փչացել է, բայց այս անգամ այն ավելի առաջ է ճիշտ ժամանակից։
Մենք տեսնում ենք, թե այն այս պահին որ ժամն է ցույց տալիս և գիտենք թե քանի րոպեյով է առաջ ճիշտ ժամանակից։ Հարկավոր է հաշվել, թե իրականում ժամը քանիսն է։
Մուտքում տրված է փչացած ժամացույցի ժամը՝ Ժամ Րոպե տեսքով, և առաջ ընկած րոպեների քանակը։
Ելքում տպեք թե ինչ ժամ ցույց կտա ժամացույցը՝ ուղղում կատարելուց հետո։
Մուտք
Ելք
10 20 30
9 50
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue