Հարևաններից մեծերի քանակը

Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 10000), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել այն թվերի քանակը, որոնք մեծ են համ իրեն անմիջապես նախորդող թվից համ մեծ են անմիջապես հաջորդողից։
Մուտք
Ելք
7 2 0 8 1 -5 2 1
2
Բացատրություն՝
  1. 0 < 8 > 1
  1. -5 < 2 > 1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue