Հարևանների շրջում

Անհրաժեշտ է n ամբողջ թիվ պարունակող զանգվածի բոլոր հարևաններին տեղերով փոխել։ Ուղղակի հակառակ հերթականությամբ տպելը ճիշտ լուծում չի համարվում։
Պետք է 0-րդ էլեմենտը հայտնվի 1 տեղում, 10-ում, 23-ում և այլն։
 
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 10000), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել զանգվածը բոլոր հարևանների տեղերը փոխված։
Մուտք
Ելք
7 2 0 8 1 -5 2 1
0 2 1 8 2 -5 1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in