Հատվածի վրա մնացորդներ

Անհրաժեշտ է գտնել [a; b] հատվածի վրա բոլոր այն թվերը, որոնք d-ի վրա բաժանելիս տալիս են c մնացորդ։
Մուտքում տրված են a b c և d թվերը։
Ելքում տպեք պահանջվող թվերը (եթե այդպիսի թվեր չկան ապա բան մի տպեք)։
Մուտք
Ելք
2 5 0 2
2 4
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue