Հատվածի վրա գումարը

Մուտքում տրված են երկու ամբողջ թվեր l և r (left, right)։
Ելքում տպել l l+7 l+14 l+21... շարքը քանի դեռ այն չի գերազանցել rթիվը։
Եվ վերջում նոր տողում տպել տպված թվերի գումարը։
Մուտք
Ելք
10 50
10 17 24 31 38 45 165
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue