Հնարավո՞ր է արդյոք կառուցել եռանկյուն

Տրված են եռանկյան կողմերը։ Պետք է տպել YES եթե այդ կողմերով հնարավոր է եռանկյուն կազմել և NO հակառակ դեպքում։
Մուտք
Ելք
5 10 3
NO
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in