Օլիմպիական ծրագրավորում

Հաջորդականությունում n/2-ից ավել կրկնվող թիվը

Տրված է թվերի հաջորդականություն, որի երկարությունը նախապես հայտնի չէ։ Հաջորդականության մեջ կա մի թիվ, որը հանդիպում է ավելի քան հաջորդականության երկարության կեսն է։ Հարկավոր է գտնել այդ թիվը։
 
Մուտքում տրված է դրական ամբողջ թվերի հերթականություն։ Հաջորդականությունը համարում ենք ավարտված, երբ հանդիպում ենք 0-ին։
Դրան կարող են հաջորդել ուրիշ թվեր բայց ծրագիրը պետք է դրանց անտեսի։
Ելքում պետք է տպել այն թիվը, որը հանդիպում է հաջորդականության երկարության կեսից ավելի հաճախ։
Մուտք
Ելք
3 1 3 4 3 3 1 0 4 3 1 1 1 1 1
3
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue