Նիշերի գումարը

Ունենալով n հատ թիվ, անհրաժեշտ է հաշվել բոլոր թվերի նիշերի գումարը։
Մուտքում տրծված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 1000): Որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թիվ։ Անհրաժեշտ է տպել այդ n թվերի նիշերի գումարը։
Մուտք
Ելք
4 101 5 6 20
15
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue