Գումարի ստուգում

Զանգվածները շատ հաճախ վիզուալ պատկերացնում են որպես վանդակներ, որոնք լցված են ինչ-որ ինֆորմացիայով (քառակուսի տետրի վանդակների մի տող, որի մեջ գրված են թվեր)։
notion image
Վարժություն՝
Ունենալով n հատ թիվ, անհրաժեշտ է պարզել թե արդյոք այդ թվերից մեկը հանդիսանում է իր նախորդ երկուսի գումարը թե ոչ։
Մուտքում տրծված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 1000): Որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թիվ։ Անհրաժեշտ է տպել YES եթե այդ n թվերի զանգվածի մեջ կա թիվ, որը իր նախորդ երկուսի գումարին է հավասար և NO եթե այդպիսի թիվ չկա։
Մուտք
Ելք
10 2 4 5 2 0 5 4 4 8 -4
YES
Բացատրություն՝ 8 = 4 + 4
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue