Բազմապատկման աղյուսակը

Երեխաները ուզում են սովորել բազմապատկման աղյուսակը և խնդրում են, որ դուք նրանց օգնեք։ Նրանք գիտեն, որ պետք է սովորեն մինչև -ը և խնդրում են ձեզ գրել ծրագիր, որը կտպի ամբողջ աղյուսակը մինչև ։
 
Մուտքում տրված են n և m թվերը (1 ≤ n, m ≤ 100)։
Ելքում պետք է տպել բազմապատկման աղյուսակը մինչև :
Մուտք
Ելք
3 2
0 0 0 0 1 2 0 2 4 0 3 6
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue