Ֆիբոնաչիի հաջորդականության համարը

Մուտքում ունենալով n բնական թիվը, անհրաժեշտ ք գտնել թե Ֆիբոնաչիի հաջորդականության որ համարի տակ է այն գտնվում։
Եթե թիվը Ֆիբոնաչիի հաջորդականության անդամ չէ, անհրաժեշտ է տպել -1
Մուտք
Ելք
13
7
11
-1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue