Ֆակտորիալ

n թվի ֆակտորիալը համարվում է 1...n բոլոր թվերի արտադրյալը։ Այսինքն
Մուտքում ունենալով n բնական թիվը
Ելքում անհրաժեշտ է n-ի ֆակտորիալը։
Մուտք
Ելք
5
120
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue