Ֆակտորիալների գումարը

Ցիկլերը հնարավոր է նաև իրար մեջ ներդնել։ Այսինքն ունենալ for ցիկլ մեկ այլ for ցիկլի ձևավոր փակագծերի մեջ։
int sum = 0;
for (int i=0; i < 10; i++) {
	cout << "i: " << i << endl;
	for (int n=i; n < 40; n++) {
		sum += n;
	}
}

cout << sum << endl;
 
Վարժություն՝
Մուտքում ունենալով n բնական թիվը անհրաժեշտ է հաշվել հետևյալ արտահայտության արժեքը՝
Մուտք
Ելք
2
2.5
1
2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue