Եռանկյան մակերեսը

 
Տրված են եռանկյան կողմերի երկարությունները a b c հերթականությամբ։ Անհրաժեշտ է գտնել այդ եռանկյան մակերեսը:
Կարող եք օգտվել Հերոնի բանաձևից։
notion image
որտեղ s = (a + b + c)/2;
Մուտք
Ելք
2 3 4
2.9047375096555626638844490498368
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue