Երկու փոփոխականի տարբերությունը

 
Մուտքագրված փոփոխականների հետ կարելի է աշխատել՝ օգտագործելով տարբեր մաթեմատիկական գործողություններ։ Կարելի է հայտարարել փոփոխականներ, վերագրել կամ մուտքագրել դրանց արժեքները և անել հաշվարկներ։
 

Վարժություն՝

Հայտարարեք երկու փոփոխական և ներմուծեք դրանց արժեքը։
Ելքում տպեք այդ երկու փոփոխականների տարբերությունը։
Մուտք
Ելք
10 5
5
-2 5
-7
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in