Երկու զանգվածների միավորում

Ունենալով երկու սորտավորված զանգված անհրաժեշտ է միավորել դրանք մեկ զանգվածի մեջ այնպես, որ ստացված զանգվածը նույնպես լինի սորտավորված։
 
Մուտքի առաջին տողում տրված է առաջին զանգվածի n չափը (1 ≤ n ≤ )։ Դրան հաջորդող տողում տրված են n հատ ամբողջ թվեր (
Մուտքի երրորդ տողում տրված է երկրորդ զանգվածի m չափը (1 ≤ m ≤ )։ Դրան հաջորդող տողում տրված են m հատ ամբողջ թվեր (
 
Ելքի միակ տողում անհրաժեշտ է տպել n + m հատ թիվ՝ դասավորված աճման կարգով, որոնք կլինեն այդ երկու զանգվածների միավորումը։
Մուտք
Ելք
4 1 3 8 10 4 2 3 7 100
1 2 3 3 7 8 10 100
 

Constraints

Time limit: 0.15 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 5 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue