Երկու թվերից մեծագույնի համարը

Տրված է 2 ամբողջ թիվ, պետք է տպել որ թիվն է մեծագույնը։ Եթե առաջինը՝ ապա տպել 1, հակառակ դեպքում՝ 2: Հավասարության դեպքում տպել առաջինի համարը։
Մուտք
Ելք
5 6
2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue