Երկրորդական անկյունագիծը

Երկրորդական անկյունագիծը համարում ենք աջ վերևի անյկունից մինչև ձախ ներքևի անկյուն ընկած անկյունագիծը։ Անհրաժեշտ է տրված քառակուսին բաժանել 3 մասի, որտեղ թվերով նշված լինի ամեն վանդակի համար թե այն անկյունագծի վերևում է, ներքևում, թե ընկած է հենց երկրորդական անկյունագծի վրա։
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 100)։ Անհրաժեշտ է ելքում տպել քառակուսի, որտեղ երկրորդական անկյունագծի վրա գրված կլինի 1 , անկյունագծից վերև գրված կլինի 0, իսկ ներքևի բոլոր վանդակներում գրված կլինի 2։
Մուտք
Ելք
4
0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 2 1 2 2 2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue