ԴՆԹ-ի սորտավորումը

Հերթականության մեջ «չտեսակվածության» չափանիշը զույգ գրառումների քանակն է, որոնք աճման կարգով չեն: Օրինակ, «DAABEC» տառերի հաջորդականության մեջ այս չափը 5 է, քանի որ D-ն իր աջ կողմում գտնվող չորս տառից մեծ է, իսկ E-ն իր աջից մեկ տառից է մեծ: «AACEDGG» հաջորդականությունն ունի միայն մեկ այդպիսի զույգ (E և D) — այն գրեթե տեսակավորված է — մինչդեռ «ZWQM» հաջորդականությունն ունի 5 զույգ (այն այնքան չտեսակավորված է, որքան հնարավոր է՝ ճիշտ հակառակ հերթականությամբ):
Դուք պատասխանատու եք ԴՆԹ-ի տողերի հաջորդականության ցուցակագրման համար (ԴՆԹ-ի տողերը պարունակում են միայն չորս տառեր A, C, G և T): Այնուամենայնիվ, դուք ցանկանում եք դրանք ցուցակագրել ոչ թե այբբենական կարգով, այլ ավելի շուտ՝ ըստ «տեսակավորության»՝ «ամենից դասավորվածից» մինչև «նվազ տեսակավորված»: Բոլոր տողերը նույն երկարության են։
Մուտքային տվյալներ՝ Մուտքային տվյալների առաջին տողը պարունակում է երկու ամբողջ թիվ՝ դրական ամբողջ թիվ n (), որը տողերի երկարությունն է, և m դրական ամբողջ թիվը (), որը տողերի թիվն է։ Դրանց հաջորդում են m տողեր, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է n երկարությամբ տող:
Ելքային տվյալներ՝
Տպեք տողերի ցանկը՝ դասավորված «ամենատեսակավորվածից» մինչև «ամենաքիչ տեսակավորված»: Եթե երկու կամ ավելի տողեր հավասարապես դասավորված են, նշեք դրանք նույն հաջորդականությամբ, ինչ մուտքագրված տվյալներում:
Մուտք՝
10 6
AACATGAAGG
TTTTGGCCAA
TTTGGCCAAA
GATCAGATTT
CCCGGGGGGA
ATCGATGCAT

Ելք՝
CCCGGGGGGA
AACATGAAGG
GATCAGATTT
ATCGATGCAT
TTTTGGCCAA
TTTGGCCAAA
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue