Ուղղանկյան տպում

Մուտքում ունենալով n բնական թիվը անհրաժեշտ է տպել աստղանիշներով n երկարություն ունեցող ուղղանկյուն (անհրաժեշտ է տպել մենակ եզրագծերը)։
Մուտք՝
5

Ելք՝
*****
*   *
*   *
*   *
*****
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue