Չգերազանցող քառակուսիները

Մուտքում տրված է n ամբողջ թիվը։ Անհրաժեշտ է գտնել n-ը չգերազանցող բոլոր թվերի քառակուսիները:
Մուտք
Ելք
15
1 4 9

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue