Չվերթեր

Տրված է չվերթերի հաջորդականություն և չվերթերի վերաբերյալ հարցումներ, պետք է յուրաքանչյուր հարցման պատասխանները գտնել և արտածել։
Չվերթն իրենից ներկայացնում է՝ սկզբնական քաղաք, վերջնական քաղաք, ամիս, օր, ժամ, րոպե։ Հարցումների մի քանի տարբերակներ կան։ Բոլոր հարցումները պարունակում են սկզբնական քաղաք և վերջնական քաղաք զույգերը, բայց բացի դրանից կարող է լինել նաև ամիսը, կամ ամիսը և օրը։ Ամիսները տրված են հետևյալ կերպ․ "JAN", "FEB", "MAR", "APR", "MAY", "JUN", "JUL", "AUG", "SEP", "OCT", "NOV", "DEC”։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված են երկու ամբողջ թվեր՝ n չվերթերի քանակը և m հարցումների քանակը։ Հաջորդ n տողերից յուաքանչյուրում տրված են մեկական չվերթի տվյալներ։ Եվս m տողերում տրված են հարցումներ։

Ելքային տվյալներ

Յուրաքանչյուր հարցման համար պետք է արտածել այդ հարցմանը բավարարող չվերթները նույն ձևաչափով, ինչպես տրված են մուտքային տվյալներում և նույն հերթականությամբ։ Եթե հարցմանը բավարարող որևէ չվերթ չկա, պետք է արտածել NO ANY FLIGHT արտահայտությունը։

Օրինակ

մուտք
ելք
5 3 YEREVAN PARIS JAN 28 18:40 YEREVAN PARIS JAN 28 22:25 YEREVAN PARIS FEB 01 18:40 PARIS YEREVAN FEB 02 20:25 YEREVAN ROME JAN 30 06:00 YEREVAN PARIS YEREVAN PARIS JAN 28 YEREVAN LONDON JAN
YEREVAN PARIS JAN 28 18:40 YEREVAN PARIS JAN 28 22:25 YEREVAN PARIS FEB 01 18:40 YEREVAN PARIS JAN 28 18:40 YEREVAN PARIS JAN 28 22:25 NO ANY FLIGHT
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue