Մրցույթը

notion image
Ծանրամարտի մրցույթին մասնակցում է n մարզիկ։ Ամեն մեկը կատարում է ծանրաձող բարձրացնելու m փորձ։ Մրցույթի կանոնների համաձան, հաղթող է ճանաչվում այն մարզիկը, ով այդ m փորձերում գումարային ամենաշատ քաշն է բարձրացրել։ Ձեզ խնդրում են գրել ծրագիր, որը կորոշի, թե ով է հաղթել մրցույթում։ Եթե մի քանի մարզիկ բարձրացրել են գումարային նույն քաշը, ապա հաղթող է համարվում նրանցից փոքրագույն համարովը։
 
Մուտքի առաջին տողում տրված են n և m թվերը (1 ≤ n, m ≤ 1000)։ Դրանց հաջորդում են n տողեր, որոնցից յուրաքանյուրում կա m արժեք։ i-րդ տողը պարունակում է i-րդ մարզիկի բարձրացրած քաշերը։
Ելքում անհրաժեշտ է տպել հաղթող մարզիկի բարձրացրած գումարային քաշը և մարզիկի համարը, եթե համարակալումը սկսվում է 0-ից։
Մուտք
Ելք
2 2 5 4 3 5
9 0
 

Constraints

Time limit: 0.3 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue