Ծանր քաշերով պարապմունքները

Մարզիկը վնասվածքի պառճառով երկար ժամանակ չէր մարզվել և երկար ընդմիջումից հետո առաջին անգամ գնացել էր մարզվելու։ Նա բարձրացրեց xկգ քաշ և որոշեց, որ ամեն հաջորդ շաբաթ 10% ավելի ծանր քաշ պետք է բարձրացնի։
Նա հիմա ուզում է պլանավորել իր պարապմունքները և ձեզ խնդրում է գտնել այն շաբաթվա համարը, որի ընթացքում նա պետք է y կիլոգրամից ոչ պակաս քաշ բարձրացնի։
 
Մուտքում տրված են x y ամբողջ թվերը։
Ելքում պետք է ստանալ այն շաբաթի համարը որի ընթացքում մարզիկը պետք է բարձրացնի y կիլոգրամից ոչ պակաս քաշ։
Մուտք
Ելք
10 20
9
Բացատրություն`
Շաբաթ 1 - 10կգ
Շաբաթ 2 - 11կգ
Շաբաթ 3 - 12.1կգ
Շաբաթ 4 - 13.31կգ
Շաբաթ 5 - 14.641կգ
Շաբաթ 6 - 16.1051կգ
Շաբաթ 7 - 17.71561կգ
Շաբաթ 8 - 19.487171կգ
Շաբաթ 9 - 21.4358881կգ

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue