Աջ տեղափոխում

Անհրաժեշտ է n ամբողջ թիվ պարունակող զանգվածը աջ տեղափոխել։ Այնպես որ 0-րդ էլեմենտը հայտնվի 1 տեղում, 12-ում, 23-ում և այլն, իսկ վերջին էլեմենտը 0-ում։
 
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 10000), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել զանգվածը աջ տեղափոխված։
Մուտք
Ելք
7 2 0 8 1 -5 2 1
1 2 0 8 1 -5 2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue