Արդյո՞ք թիվը պարզ է թե ոչ

Մուտքում տրված է n ամբողջ թիվը, որը բավական շատ մեծ է և ընկած է [1, 2.000.000.000] միջակայքում։
Ելքում պետք է տպել "YES" եթե թիվը պարզ է և "NO" եթե այն պարզ թիվ չէ։
Մուտք
Ելք
7
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue