Աշակերտների խնձորները

 
Դասարանում կա s (student) քանակի աշակերտ և նրանք ունեն a (apple) քանակի խնձոր։ Նրանք փորձում են բաժանել խնձորները, որքան հնարավոր է, հավասար, բայց որոշ աշակերտներ ստանում են 1-ով ավելի քիչ խնձորներ, քան մնացածը։ Մեր խնդիրն է պարզել, թե քանի հոգի է ամբողջ խմբից ստանալու ավելի քիչ խնձոր մնացածից, եթե բաժանումը կատարվի, որքան հնարավոր է, հավասար սկզբունքով։
Մուտք
Ելք
7 30
5
Բացատրություն՝ Եթե կա 7 աշակերտ և 30 խնձոր, ապա աշակերտներին կհասնի 5 5 4 4 4 4 4 խնձոր: Այսպիսով 5 աշակերտ կստանա 4 խնձոր։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue