Աճող հաջորդականություն

Մուտքում ունենալով մի տող, որը պարունակում է միայն լատինատառ այբուբենի էլեմենտներ, պետք է պարզել թե արդյոք հնարավոր է ՄԵԿ տառերի զույգ տեղերով փոխելով դարձնել այն չնվազման կարգով դասավորված։ Տառերի զույգը կարող է լինել ոչ հաջորդական։
Ելքում տպել YES եթե դա հնարավոր է և NO եթե դա հնարավոր չէ։ Եթե փոփոխության կարիք չկա, ապա տպեք YES։
Մուտք
Ելք
aaabcedfghhhhh
YES
Բացատրություն՝ եթե մենք տեղերով փոխենք ed զույգը և դարձնենք այն de, ապա ամբողջ տողը կդառնա աճման կարգով։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue