Խորանարդ հավասարման լուծումները

Ունենալով հավասարումը, անհրաժեշտ է գտնել հավասարման ամբողջ թվերով լուծումները աճման կարգով, որոնք ընկած են [0, 100] միջակայքում։
 
Մուտքում տրված են a b c d թվերը։
Ելքում տպեք այն բոլոր x ամբողջ թվերը, որոնք ընկած են [0, 100] միջակայքում և հավասարման լուծումներ են։
Մուտք
Ելք
3 -21 45 -27
1 3
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue