Փոքրագույն բաժանարարը

for ցիկլերը while-եր նման հնարավոր է կանգնեցնել օգտագործելով break հրամանը։
for (int i=0; i < 100; i++) {
	if (i == 20)
		break;
	cout << i << endl;
}
Այս ծրագիրը կտպի 0, 1, 2, ... 19 և հենց հասնի 20-ին կմտնի if-ի մեջ և դուրս կգա ցիկլից։
 
 
Վարժություն՝
Ունենալով n բնական թիվ, անհրաժեշտ է գտնել փոքրագույն հնարավոր 1-ից տարբեր n-ի բաժանարարը։
 
Մուտքում տրված է n բնական թիվը։
Ելքում պետք է տպել մեկ թիվ՝ փոքրագույն հնարավոր 1-ից տարբեր n-ի բաժանարարը։
Մուտք
Ելք
4
2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue