Թվի մեջ նիշի կրկնությունների քանակը

Տրված է n թիվ և d նիշ։ Հարկավոր է հաշվել թե քանի անգամ է նիշը հանդիպում n-ի մեջ։
 
Մուտքում տրված են n և d թվերը։
Ելքում պետք է տպել n-ի մեջ d-ի կրկնությունների քանակը։
Մուտք
Ելք
345365 3
2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue