Ստատիստիկ տվյալներ

Ձեզ տվել են n թվեր և խնդրում են գրել ծրագրի, որը կասի թե թվերից քանիսն են հավասար 0-ի, քանիսն են դրական և քանիսն են բացասական
 
Մուտքում տրված է n բնական թիվը, որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։
Ելքում պետք է տպել 3 թիվ՝ զրոների քանակը, դրական թվերի քանակը և բացասականների քանակը։
Մուտք
Ելք
8 0 0 2 3 -5 4 0 7
3 4 1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue