*Բարձրանալով աշտարակը

 
Մենք ուզում ենք բարձրանալ h բարձրությամբ աշտարակը։ Սակայն ամեն անգամ ցատկելով u (up) բարձրությամբ մեր գտնվելու վայրից, մակերևույթի սահելու պատճառով մենք հետ ենք սահում d (down) միավոր հետ։ Պահանջվում է հասկանալ թե քանի ցատկ հետո մենք կբարձրանանք ամբողջ աշտարակը։
 
Մուտքում տրված է երեք թիվ՝ h-ը (աշտարակի բարձրությունը), u-ն (մեր վերև ցատկի երկարությունը) ր d-ն (մեր ներքև սահքի երկարությունը)։ Ելքում տպել ցատկերի քանակը որը կպահանջվի աշտարակը բարձրանալու համար։
Երաշխավորվում է, որ 1 ≤ d < uh:
Մուտք
Ելք
10 3 2
8
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue