Բանկային տոկոսները

Դուք բանկում ավանդ եք դրել և ավանդի չափը կազմում է x Ամերիկյան դոլար։ Ամեն տարի ավանդի գումարը մեծանում է p տոկոսով։
Մի քանի տարի հետո դուք ցանկանում եք ավանդի միջոցով ավելացած գումարով գնել թանկարժեք ավտոմեքենա, որի գինը y Ամերիկյան դոլար է։
Դուք ուզում եք իմանալ թե քանի տարի հետո ավանդ դրած գումարը կկազմի y թվից մեծ կամ հավասար գումար, որպեսզի դուք կարողանաք գնել ավտոմեքենան։
 
Մուտքում տրված են x p y ամբողջ թվերը։
Պետք է տպել այն տարիների քանակը, որը դուք պետք է սպասեք այդ ավտոմեքենան գնելու համար։
Մուտք
Ելք
10000 10 20000
8
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue