Ամենամեծ գումարով միջակայք

TikTok-ում ամեն օր ստեղծվում են հազարավոր նոր տեսանյութեր։ Ամեն տեսանյութ ստանում է դիտումներ և լայքեր։ TikTok-ում աշխատող ծրագրավորողների թիմը ուզում է անալիզի ենթարկել մի քանի շաբաթ առաջ տեղադրված տեսանյութերը և հասկանալ, թե տեսանյութերի շարքից որն էր ամենահաջողակը։ Նրանք ամեն տեսանյութի համար հաշվել են video success մի արժեք, որը [-2000; 2000] միջակայքում ամբողջ թիվ է։
Այժմ նրանք ձեզ խնդրում են գտնել տեսանյութերի video success-ների շարքի շարունակական սեգմենտի այն գումարը, որը առավելագույնն է։
 
Մուտքում տրված է n թիվ, որը տեսանյութերի քանակն է։ Դրան հետևում է n հատ video success ամբողջ թիվ [-2000; 2000] միջակայքում։
Ելքում տպել մի թիվ՝ video success-ների շարքի շարունակական սեգմենտի առավելագույն գումարը։
Մուտք
Ելք
7 5 -2 -2 -8 3 0 -4
5
7 3 -1 4 -5 4 4 -2
9
Երկրորդ թեստի բացատրություն՝
Մեծագույն սեգմենտը կլինի [3 -1 4 -5 4 4] -2 որի գումարը ստացվում է 9:
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue