Բաժանելուց ստացված մնացորդն ու ամբողջ մասը

C++ում հնարավոր է կատարել բաժանման գործողություն և դրա արդյունքում ստացված ամբողջ մասը պահել ուրիշ փոփոխականի մեջ օրինակ այսպես՝
int a = 10;
int b = 5;
int c = a / b;
 
Բայց ի՞նչ անել, եթե մեզ հետաքրքում է բաժանման մնացորդը։ Դա հնարավոր է անել % գործողության միջոցով։
int a = 9;
int b = 4;
int c = a / b;  // 2
int d = a % b;  // 1
Իմիջայլոց, // նշանից հետո այդ տողում գրված ցանկացած բան անտեսվում է ծրագրի կողմից։ Հետևաբար, դուք դա կարող եք կիրառել մեկնաբանություններ գրելու համար։
 

Վարժություն՝

Մուտքում ունենալով երկու թիվ՝ a և b, տպեք ab-ի բաժանելուց ստացվող ամբողջ մասն ու մնացորդը՝ Whole number: x Fractional part: y։
Մուտք
Ելք
10 5
Whole number: 2 Fractional part: 0
9 4
Whole number: 2 Fractional part: 1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue