Հատվածի վրա լրիվ քառակուսիներ

Տրված է [a; b] հատվածը և անհրաժեշտ է պարզել թե այդ հատվածի վրա որ թվերն են որ լրիվ քառակուսի են։
 
Մուտքում տրված են a և b թվերը։
Ելքում պետք է տպել այդ հատվածի վրա բոլոր լրիվ քառակուսիները։
Մուտք
Ելք
2 9
4 9
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue