Հավասար թվերի քանակը

Տրված են 3 թիվ, պետք է տպել քանիսն են միմիանց հավասար։ Պատասխանից հանեք 1, նոր տպեք։
Մուտք
Ելք
3 3 2
1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue