Շարքի գումար

Մուտքում ունենալով n բնական թիվը, անհրաժեշտ է հաշվել ու տպել արտահայտության արժեքը։
Մուտք
Ելք
2
1.25
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue