Մեծատառ/Փոքրատառ

Իրականացրեք մի ֆունկցիա, որը իրեն տրված տողը դարձնի մեծատառ և մեկ այլ ֆունկցիա, որը դարձնի տողը փոքրատառ։
string upper(string s) {...
string lower(string s) {...
Մուտքում տրված է t ամբողջ թիվը (1 ≤ t ≤ 100), որը այն բոլոր թեստերի քանակն է, որոնց համար պետք է տպել տողի մեծատառ կամ փոքրատառ տարբերակը։ Դրան հաջորդում են t տողեր։ Ամեն տող պարունակում է 2 բացատով բաժանված տողեր։ Առաջինը ունի upper արժեք, եթե պետք է երկրորդ տողը դարձնել մեծատառ և lower եթե այն պետք է դարձնել փոքրատառ։ Մուտք արվաժ t թեստերից յուրաքանչյուրի համար հարկավոր է տպել ստացված արդյունքը նոր տողի վրա։
Մուտք
Ելք
4 upper gerDGerg lower SDFSasdfui lower RRasdfwq432 upper fwe134aDRF
GERDGERG sdfsasdfui rrasdfwq432 FWE134ADRF
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 10 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue