Մրցույթը 5

notion image
 
Ծանրամարտի մրցույթին մասնակցում է n մարզիկ։ Ամեն մեկը կատարում է ծանրաձող բարձրացնելու m փորձ։
Այս մրցաշարում հաղթող է ճանաչվում այն մարզիկը, ով այդ m փորձերից ամենածանր քաշն է բարձրացնել։ Բայց կարող են այդպիսի մի քանի մարզիկ լինել։ Անհրաժեշտ է պարզել, թե քանի մարզիկ կա, որոնք կիսում են առաջին տեղը և թե ովքեր են նրանք։
 
Մուտքի առաջին տողում տրված են n և m թվերը (1 ≤ n, m ≤ 1000)։ Դրանց հաջորդում են n տողեր, որոնցից յուրաքանյուրում կա m արժեք։ i-րդ տողը պարունակում է i-րդ մարզիկի բարձրացրած քաշերը։
Ելքի առաջին տողում անհրաժեշտ է տպել առաջին տեղ զբաղեցրած մարզիկների քանակը։ Հաջողդ տողերում պետք է տպել բոլոր առաջին տեղը կիսող մարզիկների համարները աճման կարգով։
Մուտք
Ելք
3 3 3 1 2 1 3 4 3 3 3
1 1

Constraints

Time limit: 0.3 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue