Կրկնվող թիվը

Մրցույթից հետո մասնակիցներին համակարգը դասավորել է 1...n հերթականությամբ՝ ըստ զբաղեցրած տեղի։ Բայց համակարգի մեջ սխալ կար և այն տպել է մասնակիցներից մեկի զբաղեցրած տեղը երկու անգամ։ Ձեզ խնդրում են գտնել այդ սխալ համարը։
Մուտքում տրված է n թիվ, որը մասնակիցների քանակն է։ Դրան հետևում են n+1 թվեր, որոնք ընկած են [1, n] միջակայքում։
Ելքում տպել մի թիվ՝ կրկնվող թիվը։
Մուտք
Ելք
7 6 4 2 1 3 2 7 5
2
4 3 2 3 4 1
3
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue