Մրցույթը 3

notion image
 
Ծանրամարտի մրցույթին մասնակցում է n մարզիկ։ Ամեն մեկը կատարում է ծանրաձող բարձրացնելու m փորձ։
Կազմակերպիչները որոշել են այս անգամ էլ փոխել կանոնները։ Այս մրցաշարում հաղթող է ճանաչվում այն մարզիկը, ով այդ m փորձերից ամենածանր քաշն է բարձրացնել։ Եթե այդպիսի մարզիկներ մի քանի հոգի են, ապա հաղթող է ճանաչվում այն մարզիկը, ով գումարային ամենածանր քաշերն է բարձրացրել։ Եթե այդպիսի մարզիկներ էլ մի քանի հոգի կան, ապա հաղթողը նրանցից փոքրագույն համարովն է։
 
Մուտքի առաջին տողում տրված են n և m թվերը (1 ≤ n, m ≤ 1000)։ Դրանց հաջորդում են n տողեր, որոնցից յուրաքանյուրում կա m արժեք։ i-րդ տողը պարունակում է i-րդ մարզիկի բարձրացրած քաշերը։
Ելքում անհրաժեշտ է տպել հաղթող մարզիկի համարը։
Մուտք
Ելք
3 3 1 2 7 1 3 5 4 1 6
0

Constraints

Time limit: 0.3 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue