90 աստիճանով շրջումը

Մուտքում ունենալով n և m թվերը և զանգվածը (1 ≤ n, m ≤ 50), անհրաժեշտ է զանգվածը պտտել 90 աստիճանով ժամսլաքի ուղղությամբ։ Ելքում սկզբից տպել ստացված զանգվածի չափերը, իսկ հաջորդ տողերում ստացված զանգվածը։
Մուտք
Ելք
3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 3 9 5 1 10 6 2 11 7 3 12 8 4
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue