Գծի հավասարման լուծումները

Գծի հավասարումը կարող ենք ներկայացնել որպես տեսքի հավասարում։ Տրված են այդ հավասարման k և b թվերը։ Եթե հավասարումը ունի անվերջ լուծումներ, տպել INF. Եթե այն չունի լուծում, տպել NO: Հակառակ պարագայում տպել հավասարման լուծումը։
Լուծում համարվում է այն x կորդինատը որի դեպքում
notion image
Մուտք
Ելք
5 10
-2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue